Mogu li izmijeniti svoju rezervaciju nakon što je napravljena?

Na zahtjev gosta rezervacija se može izmijeniti u smislu promjene datuma, jedinice smještaja, vrste smještaja ili imena osoba, broj osoba i sl. ako je to moguće te ako je vlasnik smještaja suglasan s izmijenom.