Kada ću dobiti putni dokument s informacijama o dolasku, adresi smještaja i kontaktu za check-in?

Euro Tours će gostu najkasnije 6 dana prije dana dolaska poslati automatski email s točnim podacima o adresi smještaja, check-inu, kontaktima i drugim bitnim informacijama za bezbrižan dolazak, odlazak i boravak u rezerviranoj vili, kući za odmor ili apartmanu.

Dodatno, ako gost želi informacije iz putnog dokumenta zaprimiti ranije, može zatražiti to od Euro Tours-a tako da kontaktira djelatnike Euro Tours-a putem telefona ili e-pošte. Jedini uvjet koji gost mora ispuniti kako bi ranije zaprimio putno dokument je taj da je njegova rezervacija u potpunosti plaćena.