Uvjeti poslovanja

1. Općenito 

Predmet ovog ugovora je određivanje odnosa između putničke agencije Euro Tours d.o.o., Partizanska 4/1, HR-52440 Poreč, OIB: 43241329399, ID-KOD: HR-AB-52 - 040.290.709, tel. +385 52 433 635, E-mail euro-tours@euro-tours.net (u daljnjem tekstu: EURO TOURS) u svoje ime, a za račun ugovornog zakupodavca na jednoj strani i za smještaj korisnika (u daljnjem tekstu gost) s druge strane, tijekom procesa rezervacije smještaja iz ponude web stranice www.eurotours-villas.com.

Uplatom predujma za rezervaciju odabrane imovine u traženom razdoblju,  bezuvjetno prihvaća prihvaćate ove Opće uvjete. EURO TOURS zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici EURO TOURS-a www.euro-tours.net, a koje stupaju na snagu na dan objave.

2. Rezervacija

Ugovor između gosta i EURO TOURS stupa na snagu s vezujućom rezervacijom (usmeno, pismeno ili e-mailom). Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na gosta i EURO TOURS. Potvrda rezervacije će biti odmah dostavljeni gostu putem e-maila. U slučaju potvrde koja se razlikuje od tražene rezervacije, uplatom predujma,  gost potvrđuje da prihvaća uvjete navedene u potvrdi. EURO TOURS može bez obaveze prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev, ali zahtjev nije pravno obvezujuć za EURO TOURS i ispuniti će se samo ako EURO TOURS izda pismenu potvrdu. U slučaju ako plaćanje aranžmana ne bude napravljeno prema Klauzuli 3.1, rezervacija se može otkazati, s time da EURO TOURS nema obveze prema gostu.

3. Zaštita osobnih podataka gosta 

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristiti će se za daljnju međusobnu komunikaciju. Euro Tours d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke gosta dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge smještaja. Osobni podaci korisnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci  Euro Tours d.o.o. o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Euro Tours d.o.o. zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera.) Gost ima mogućnost u bilo kojem trenutku odjaviti se od daljnjeg korištenja njegovih osobnih podataka slanjem zahtjeva na email euro-tours@euro-tours.net  Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i /ili realizaciju tražene usluge.  

4. Cijene i plaćanje

Ako nije drugačije navedeno, sve cijene su izražene u eurima po objektu i po noći. Rezervacija je obvezujuća te je nakon rezervacije potrebno izvršiti uplatu predujma od ugovorene finalne cijene smještaja.

Nakon što je potvrdio rezervaciju, ugovor s vlasnikom je sklopljen i time se prihvaćaju ovi Opći uvjetima koji čine sastavni dio ugovor najma objekta. Nakon što je proces rezervacije gotov, EURO TOURS će poslati pisanu potvrdu rezervacije putem e-maila, koji sadrži sve potrebne informacije oko najma i plaćanja i uz ove Općih uvjeta, predstavlja ugovor sklopljen s vlasnikom za iznajmljivanje objekta uz posredovanje agencije EURO TOURS. Ugovor o najmu sklopljen je u trenutku kad EURO TOURS prima uplaćeni iznos predujma.

U slučaju da isplata ne bude izvršena u roku od 3 (tri) dana od dana rezervacije, ugovor o najmu se smatra raskinut, a EURO TOURS je ovlašten sklopiti novi ugovor o najmu s drugim gostima, bez posebnog obavijesti gostima. Troškovi vode, plina, struje i interneta, kao i posteljine, ručnika, kuhinjskih ručnika, završnog čišćenjenja unutrašnjosti, održavanja bazena i eksterijera uključeni su u cijenu smještaja, osim ako drugačije nije navedeno u opis objekta.

Minimalna duljina boravka zavisi od objekta do objekta i to je prikazano na web stranici objekta.

Za plaćanje na licu mjesta, u agenciji, naplaćujemo proviziju od 5% na ukupan iznos za plaćanje kreditnim karticama (prihvaćamo Maestro, MasterCard i Visa Electron).

5. Plaćanje i otkaz rezervacije

Plaćanje i uvjeti otkaza rezervacije ovise o vrsti politike naplate i otkazivanja kojoj određena smještajna jedinica pripada:

5.1. FLEXY 30

Plaćanje: 10% prilikom rezervacija i ostatak (90%) najkasnije 30 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:

Otkaz rezervacije javljen 30 i više dana prije dolaska:  vraća se uplaćena akontacija

Otkaz rezervacije javljen između 29 dana i na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

Uz svaki otkaz naplaćuje se 50,00 eura manipulativnih troškova. Ukoliko akontacija iznosi manje od 50 €, zadržava se cijeli uplaćeni iznos akontacije.
 

5.2. STRICT 30

Plaćanje: 30% prilikom rezervacija i ostatak (70%) najkasnije 30 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:

Otkaz rezervacije javljen 30 i više dana prije dolaska:  naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

Otkaz rezervacije javljen između 29 dana i na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

Uz svaki otkaz naplaćuje se 50,00 eura manipulativnih troškova.
 

5.3. STRICT 60

Plaćanje: 30% prilikom rezervacija i ostatak (70%) najkasnije 60 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:

Otkaz rezervacije javljen 60 i više dana prije dolaska:  naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

Otkaz rezervacije javljen između 59 dana i na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

Uz svaki otkaz naplaćuje se 50,00 eura manipulativnih troškova.
 
 
Ovi uvjeti vrijede od 24.02.2023. godine. Za rezervacije napravljene prije 24.02.2023. vrijede uvjeti koji su vrijedili na dan nastanka rezervacije do 24.02.2023.

5. Smještaj

5. 1. Broj gostiju

U bilo kojem trenutku broj osoba smještenih u nekretnine ne može biti veća od one spomenute u potvrdi. Taj broj osoba obuhvaća i djecu, bez obzira na njihovu dob. Djeca do jedne godine starosti su isključeni ako je njihov dolazak najavljen. Po želji gosta broj osoba može se povećati do maksimalnog kapaciteta objekta, ako je najavljen najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Tražena promjena broja gosta mora biti podnesena u pisanom obliku na e-mail izravno EURO TOURS-u. Ako u objektu i na posjedu objekta boravi veći brojh gostiju od dopuštenog odnosno najavljenog bez znanja vlasnika i / ili EURO TOURS-a, oboje zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez prethodnog najavljenog razdoblja, a gost je dužan napustiti objekt zajedno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata i nema pravo zahtijevati povrat sredstava uplaćenog smještaja od vlasnika ili EURO TOURS.

5. 2. Kućni red

Svaki objekt ima svoju kućni red koji se stavlja na vidljivo mjesto i dostupnan je gostu. Gosti su dužni pridržavati se pravila kućnog reda. Ne poštivanje pravila navedenih u kućnom redu, smatra se ozbiljnim kršenjem odredbama ugovora, u kojem slučaju vlasnik i / ili EURO TOURS imaju pravo raskinuti ugovor o najmu, koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog rok, a gost je dužan napustiti imovinu trajno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata, a on nema pravo tražiti povrat uplaćenog cijenu smještaja od vlasnika ili EURO TOURS-a.

5. 3. Buka

Prilikom odabira nekretnina u našoj ponudi, činimo sve da bi odabrali objekata koji se nalaze u dobrim, sigurnim i tihim područjima. Unatoč tome, ne možemo garantirati da neće biti buke tijekom boravka gostiju, jer ne možemo utjecati ili kontrolirati stvari, kao što su prometne buke, zvukove iz obližnjih gradilišta, okolnih postrojenje itd. Niti vlasnik, niti EURO TOURS ne može se smatrati odgovornim za zvukove iz okoline.

5. 4. Kućni ljubimci, kukci i alergije

Unatoč temeljitom čišćenju i održavanju naših objekata, povremeno se može dogoditi da se u objektu pojave insekti ili miš koji su došli iz njihovog prirodnog staništa gdje se kuća nalazi. EURO TOURS se ne može smatrati odgovoranim za eventualne slučajeve.

5. 5. Bazen i whirlpool

Gost je dužan poštivati ​​upute bilo koje vrste koje se odnose na korištenje bazena, a koje su dane od strane vlasnika ili EURO TOURS zbog njegove / njezine vlastite sigurnosti. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca ne smiju biti prisutni u bazenu bez nadzora odrasle osobe. Gost koristi bazen na njegovu / njezinu vlastitu odgovornost. Ako je smještaj rezerviran izvan ljetne sezone moguće je da je bazen izvan upotrebe. Trebalo bi se uzeti u obzir da je korištenje whirlpoola povezano s određenim zdravstvenim rizicima, a može ga se koristiti na vlastitu odgovornost. Voda u whirlpoolu možda neće biti topla do kasnih večernjih sati na dan dolaska gosta. Zabranjeno je stajati na whirlpool poklopcima. Poklopci se koriste za izolaciju, nisu projektirani i prilagođeni nosivosti osobe i mogu se lako lomiti. U slučaju da je poklopac slomljen, gost je dužan nadoknaditi štetu izravno vlasniku.

5. 6. Dolazak i odlazak, proširenje i skraćenje boravka

Po dolasku gost mora predati svoje putne i osobne dokumente da bi se izvršila registriracija gosta vlasti i vratiti će se odmah ako je podmiren račun rezervacije u cijelosti. Ako plaćanje nije izvršeno, agencija drži jedan osobni dokument do podmirenja računa.  Vrijeme dolaska mora biti između 15,00 sati i 20,00 sati, a vrijeme polaska do 10,00 sati. U slučaju da dolazak nije moguć prije 20,00 sati, gost je dužan obavijestiti putničku agenciju ili osobu zaduženu za ključeve, s kojima će se dogovoriti kada će se preuzimanje izvršitii ključeve. U slučaju da gost želi produžiti svoj boravak, oni su zamoljeni da odmah obavijeste svoje agente ili EURO TOURS, koji će, ako je dostupan željeni termin, rado produljiti boravak. U slučaju prijevremenog odlaska, gost je dužan platiti iznos prikazan na obvezujućoj rezervaciji.

6. Obveze gosta

Tijekom svog boravka, gost je dužan koristiti objekt i opremu u njemu sa odgovarajućim obzirom i brigom. Gost mora prilagoditi svoje ponašanje tako da ne ometa druge goste, susjede i domaćina. U slučaju da gost nije prilagodio njegovo ponašanje s kućnim redom i nakon upozorenja,  gubi pravo rezerviranog smještaja i mora otići odmah, bez naknade. Sve štete i nedostatke uzrokovane ili otkrivene od strane gostia, moraju se odmah prijaviti vlasnicima ili zaposlenicima EURO TOURS-a. Na taj način štete i nedostaci će odmah biti uklonjeni bez smanjivanja kvalitete boravka. Gost je odgovoran za bilo kakve štete ili nedostatke koje su oni uzrokovali ako se ne može dokazati da oni sami za eventualnu štetu nisu odgovorni. Isto vrijedi i ako je se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostaje oprema ne može iznajmiti sljedeći gostu. Vlasnik će naplatiti gostu, na licu mjesta, naknadnu za bilo kakve štete ili nedostatke.

7. Štete, prigovari i popravaci

Obveza je gosta savjesno koristiti  jedinice i inventar u istim. Na dan odlaska smještajna jedinica mora biti u istom stanju kakva je bila kada je gost stigao. U slučaju da su se uvjeti promijenili, gost je dužan odmah obavijestiti osobu zaduženu za ključeve ili agencije za posredovanje. Ako vidljive nepravilnosti nisu prijavljene odmah nakon dolaska, smatrati će se da je jedinica predana u ispravnom stanju. Ako se tijekom boravka gosta pojave neke nepravilnosti, njihova obveza je da djeluju na isti način. U slučaju da vlasnik ili osoba zadužena za ključeve nisu u mogućnosti otkloniti nepravilnosti u razumnom roku, dužnost  je gosta obavijestiti svog agenta ili EURO TOURS zaposlenika. Ako gost dobrovoljno napusti objekt i nađe drugi smještaj bez davanja EURO TOURS-u dovoljno vremena da riješi problem koji uzrokuje nezadovoljstvo gosta, gost gubi pravo na naknadu bez obzira da li su opravdane njihovi razlozi za odlazak ili ne. Osoba zadužena za ključeve i putničke agencije nisu ovlašteni za odobravanje odštetnih zahtjeva. Odštetni zahtjevi moraju se dostaviti EURO TOURS-u ili  agentu u pisanom obliku u roku od dva tjedna nakon korištenja smještajne jedinice s uključenim dokazom (slike, potvrda od osobe zadužene za ključeve / agent, izjave svjedoka i sl.). Pritužbe se nakon isteka roka od dva tjedna neće uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu gosta da djeluju u dobroj vjeri i pokaže spremnost za rješavanje svoje žalbe tijekom boravka i daju svoj pismeni prigovor vlasniku na licu mjesta, i zatraže pismenu potvrdu da je pritužba zaprimljena. Ukoliko gost ne zadovoljava ove uvjete, gubi pravo na naknadu. EURO TOURS je dužan dostaviti pisanu odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana primitka prigovora u istom obliku (e-mail, obična pošta ili osobna dostava koja će se odgovori preporučenom poštom s primitku povratka).

Sukladno č. 10, st. 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09, 133/09, 78/12, 56/13 i 41/14, 110/15) obavještavamo korisnike naših usluga da pritužbe ili prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku putem emaila na euro-tours@euro-tours.net ili poštom na adresu sjedišta:

EURO TOURS d.o.o., Partizanska 4/1, 52440 Poreč

Molimo Vas da u prigovoru navedete ime, prezime i adresu, te ćemo Vam u roku od 15 dana pismenim putem odgovoriti na Vašu pritužbu.

8. Obveze Euro Tours d.o.o. kao posredničke agencije

EURO TOURS suglasan je da u svoje ime, i ime vlasnika, osobe zadužene za ključeve ili agenta, daje gostu u rezerviranom razdoblju čistu i uredanu smještajnu jedinicu opremljenu prema opisu. Ako smještajna jedinica ne odgovara opisu na službenim web stranicama, EURO TOURS će učiniti sve kako bi se osiguralo uklanjanje nedostataka, odnosno kako bi se osiguralo zamjenski smještaj jednake vrijednosti. U slučaju ako to ne bude moguće, ili se rješenje ne nađe u razumnom roku, ili ako gost odbije predloženi zamjenski smještaj, EURO TOURS će nadoknaditi gosta, dok god je nedvojbeno utvrđeno da je EURO TOURS odgovoran za to. Ako gost doživi gubitak ili oštećenje zbog EURO TOURS-ovog nehaja, što je rezultiralo kršenjem ugovora, EURO TOURS prihvaća punu odgovornost za nastalu štetu. EURU TOURS-ova pravna odgovornost je ograničena na iznos cijene odabrane smještajne jedinice i ne uključuje osobne štete kao što su materijalni i financijski gubici. EURO TOURS nije odgovoran u slučaju gubitaka ili štete koja se pripisuje sljedećim uzrocima:

- Postupaka ili propusta od strane gosta ili njegovih suputnika;

- Nepredvidivi ili neizbježni propusti trećih osoba koje nisu uključene u pružanje usluga navedene u rezervaciji;

- Viša sila ili događaji koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći od strane Euro Tours-a, vlasnika ili osobe zadužene za ključeve;

- Korištenje bazena, dječjih igrališta, sportskih objekata bilo kakvu (npr. teniski teren ili nogometno igralište, fitness centri i sl.). Korištenje tih usluga isključivo je na vlastitu odgovornost gosta; - Štete i gubici zbog provale.

Navedeni uzroci jednako vrijede izvan ugovornih obveza. EURO TOURS se isključuje odgovornost za postupke pomoćnog osoblja.

9. Nadležnost suda

Stranke se obvezuju da će sve sporove rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, u slučaju pravnog spora nadležan je sud u Pazinu i primjenjuje se zakon Republike Hrvatske.