Page Loader

Cheese festival & Naj-koza Istre

Sirari iz regije i šire predstavit će svoje kvalitetne i ekološke proizvode posjetiteljima festivala, ali i široj javnosti. U sklopu festivala priređen je bogat program kako za starije tako i za one najmlađe koji će moći uživati u pastirskim igrama.

I ove će se godine održati tradicionalna manifestacija - izbor najkoze. Na popratnoj manifestaciji, Mrkatu istrijanskega dela posjetitelji će moći uživati u izložbi starih istarskih zanata i suvenira.

(Croatian)

Date: 19.09.2020 - 20.09.2020

Place: SVETVINčENAT
Organiser: TZ Svetvinčenat
Event type: --


Info: TZ Svetvinčenat
Svetvinčenat 20
info@istria-svetvincenat.com