Page Loader

Shunga - japanska erotska grafika

Izložba originalnih japanskih drvoreza erotske tematike.

(Croatian)

Datum održavanja: 15.11.2018 - 09.12.2018

Mjesto: POREč-PARENZO
Organizator: Pučko otvoreno učilište Poreč
Vrsta događanja: Visual Arts


Info: Pučko otvoreno učilište Poreč
likovna@poup.hr